Opslagstavle - info til hinanden

Her kan skrive et opslag som man finder kunne være relevant for andre i grundejerforeningen

23-09-2020

Martin Molberg

Vi er i et fællesskab som husejere i grundejerforeningen. Vi vil derfor appellere til at vi alle bidrager til at Brunellevej er et pænt og imødekommende sted for os alle.


Som husejer er man selv ansvarlig for at vedligeholde arealet mellem skellet og ud til vejen, samt fra skel ud til plantebælterbe og de grønne arealer.


Slå græs, fjern ukrudt og skovle sne hvis man har fortov

20-02-2016

Martin Molberg - på vegne af Birgit Gilland

Kære alleEt medlem af grundejerforeningen har i dag fundet en sølvfarvet plet malet på sin postkasse, hvilket kan indikere, at der kan være tyvebander i området.Der opfordres derfor til ekstra opmærksomhed.Med venlig hilsenBirgit Gilland

Grundejerforeningen Lavendelvej II