Den overordnede grundejerforening for Kragehave Vest

http://kragehavevest.dk/

 

G/F Brunellevej er én ud af de ialt 14 grundejerforeninger som tilsammen udgør Den Overordnet grundejerforening for Kragehave Vest. (OGF)

OGF er et krav fra Høje-Taastup komune om en fælles grundejerforening. Vi har dog valgt at beholde de eksisterende 14 grundejerforeninger som de er idag og så lægge denne nye paraply grundejerforeningen på toppen. I første omgang vil OGF stå for vedligeholdelsen af fælles arealer på hele Kragehaven på nær de tre søer som kommunen forsat vil stå for.

Den overordnede struktur for OGF er på plads. Alle de underliggende grundejerforeninger betaler til den fælles OGF. Hvordan fordelingen skal være og hvor meget er ikke besluttet endnu. 

Vi forventer at det kommer på plads i løbet af 2016 og træder i kraft fra start 2017.

Vi ønsker at hver grundejerforening betaler efter antal husstande 

Vi ønsker at hver grundejerforening har stemmevægtning relaterede efter antal husstande 

Den overordnede grundejerforening for Kragehave Vest

Refarat fra "Den overordnede grundejerforening for Kragehave Vest"

2018: 

 

2018-09-27-bestyrelsesmøde